Opleiding         : Kunstacademie St.Joost, Breda & A.B.K Arnhem

Discipline           : Vrij Schilderen en fotografie / free painting, photografie.

Eindexamen       : 1987 /   Graduated  1987

Lesbevoegdheid : 1991 / Licsense to teach Art 1991

 

Inspiratie;

De natuur heeft mijn fascinatie en liefde voor al haar talrijke verschijnselen en uitbundige schoonheid, stilte, onvoorwaardelijkheid. Eindeloos verwonderen en koesteren, hoe stiller, hoe meer zij prijsgeeft.. Alleen maar kijken.

Kunst is ook kijken-niet denken-niet praten-gevoelens-je hand bewegen.

 

Nature has my fascination and love in her very fragile and boundless, eversurprising fairy-being, silence and nunexpectation- being. This, and  my experiences what touches me deeply are the source of my art.

 

In deze tijd van verdergaande zakelijkheid, uniformiciteit, geest-en gevoelsdodende beperkingen van overheid en bepaald management, is er weing ruimte voor authenticiteit en de stroom van het van het leven zelf. Het maakt de mens veelal tot iemand die zijn ware kracht heeft weggegeven aan hen die de regels maken, aan hen die zelf ook weggedreven zijn van hun ziel en hart. Mijn wens is dat steed meer directeuren en werknemers op gaan staan, hun lef gaan aanspreken en het vertikken om zich nog langer te laten 'verluizen'!

IN THIS VERY BUSY-BUSINESS SOCIETY, WERE  CONTROLLING  FREAKS AROUND, MEN HAS FORGOTTEN WHO HE/SHE REALLY IS  !!

IN THE OPEN SPACE OF LETTING GO COMES A FREE GAME FOR MAGIC, POWER, PLAY AND CREATION !!!

I like to take you in this space again by my paintings and lessons.. 

 

In mijn kunstwerken wil ik het belang van dit mysterie, levende legendes en gevoelswereld bewaren en benadrukken. In de 'open ruimte' komt juist vrij spel voor magie, kracht, spelen en creeren. M.a.w. 'het leven zelf', zoals het volgens mij bedoeld is, zoals de mens bedoeld is; een Goddelijke creatie die zichzelf eer aan doet door in het moment te leven.

Waarom dan alles dichtmetselen met regels en blabla!